Nejde mi má práce

Potřebovala bych prosím radu. Tak teď mě trápí, že mi práce nejde tak, jak bych si představovala, i když se práci věnuju dost. Díky mockrát. Jana

 

Tak s tím bych také potřeboval poradit. Dobrá, zkusím si poradit nám oběma. Základem je vnitřní dialog otázek a odpovědí. Proč dělám tuto práci? Co mi přináší? Co mi bere? Jak by tato práce měla vypadat a probíhat v ideální podobě? U všech otázek co nejvíce odpovědí a u posledně zmíněné si napište spíše příběh s využitím co nejvíce smyslových pocitů. Zkrátka představte si ideální pracovní den. Dále jsou velmi dobré afirmace – věty typu: Moje práce mně přináší radost, uspokojení a dostatek finančních prostředků. Jsem v proudu hojnosti, neustále ke mně proudí nápady, lidé i finanční prostředky. Děkuji, že mohu dělat tuto práci, která naplňuje mé důležité potřeby.  Představujte si, jak by vysněný sen byl skutečností, požádejte o pomoc své vnitřní moudré Já, svého anděla, Boha. Buďte ve vděčnosti za vše, čeho se vám dostává, v pokoře a v odevzdání svých přání. Je důležité být v rovnováze mezi vynaloženou energií, vyvíjenou snahou, aktivním hledáním nových příležitostí a možností, jasně definovaným záměrem, cílem a přáním, a mezi vnímáním signálů a zpráv, které ke mně přichází, nelpěním na přesné představě a také odpočinkem a žitím i jiných věcí než je práce.

Také můžete zkusit hlubší vnitřní dialog nebo meditaci a ptát se svého moudrého Já nebo přímo své práce: Co mě má tato situace naučit? Co si mám uvědomit? Co ode mě moje práce potřebuje? Co můžu v sobě změnit?

A dále je to otázka a práce s vaší sebehodnotou, životním postojem, vztahy s lidmi, vnitřními programy, vztahem k penězům atd.