OTCOVSKÁ TERAPIE

V mnoha rozvedených rodinách chybí dětem přítomnost otce, mužský princip, vzor přístupu, myšlenek a jednání, nenahraditelná mužská energie, vše tolik potřebné pro vyvážený vývoj osobnosti dítěte, jeho vnitřní ženské a mužské složky a následně pro celoživotní pohled na sebe sama, druhé lidi, utváření všech vztahů a zvládání situací a překážek.
Vlastní táta (případně i fungující nevlastní) je nenahraditelný. Částečně může jeho energii naplnit dobrý učitel, vedoucí kroužku či oddílu nebo jiný muž, se kterým je dítě v častějším kontaktu. Pokud však není tato možnost, matka ani jiné ženy ji žádným způsobem nemůžou nahradit. A pokud se o to v dobré víře snaží, je to z hlediska vývoje dítěte a jeho vnímání ženského a mužského principu spíše na škodu.
Některé děti vyrůstající bez mužské energie viditelně trpí tímto nedostatkem, což se projevuje jejich nepřiměřenými reakcemi, které se pro osamělou matku i ostatní jeví jako nezvladatelné. A přitom je to jen přirozené toužebné volání po naplnění základního principu polarity a chybějící mužské energie.
Jako muž, táta, učitel i terapeut bych rád těmto dětem pomohl. Alespoň na chvíli věnoval veškerou svoji pozornost, pedagogický talent, empatii, schopnost hrát si i bavit se o čemkoliv pro dítě důležitém, vnímat a hledat mužská řešení na jeho trápení, dávat mu vším, čím jsem, svoji mužskou energii.
Mám vlastní děti (dcery 4 a 7 let), působil jsem jako učitel na prvním i druhém stupni klasické i waldorfské ZŠ, vedl výukové programy a hry pro děti z MŠ, organizoval mnoho akcí pro středoškoláky. Více jak 20 let pracuji s dětmi ve volném čase nebo ve škole, více jak deset let se zabývám osobním rozvojem a psychospirituální terapií. A v poslední době vedu sám terapie a semináře zaměřené na harmonizaci mnohdy zraněných vnitřních složek osobnosti.
Nabízím dětem bez otců bez jakéhokoliv věkového omezení otcovskou terapii – společně strávený čas v prostředí vhodném pro dítě (u vás doma či jinde), naladění se na jeho trápení a potřeby, a během činností blízkých dítěti vědomé předávání chybějícího mužského principu.
Před terapií je nezbytná konzultace s matkou a její přítomnost během terapie je závislá na situaci a domluvě.
Délka terapie 2 – 3 hodiny.                           Cena jedné hodiny 370 Kč (u dvou dětí 500 Kč)